MENU
Aula_close Layer 1

Trivsel og undervisningsmiljø

I Bjedstrup går trivsel og læring hånd i hånd, og vi opfatter trivsel og læring som hinandens forudsætninger.

Vi lægger vægt på et foranderligt og inspirerende læringsmiljø både ude og inde. I vores daglige pædagogiske arbejde har vi fokus på at skabe mangfoldige udviklingsmuligheder for alle børn, hvor det enkelte barn og klassen er i spil. En mangfoldighed der rummer det kreative, det musiske, plads til fordybelse og til at turde øve. På skolen har vi for at sikre et alsidigt læringsmiljø udviklet forskellige tilgange til børns læring og trivsel 

  • Udeskolen inviterer til en helhedspræget og  problemorienteret læringsstil
  • Projektuger og -dage giver mulighed for en tværfaglig og temabaseret tilgang
  • Ugeskemaet på mellemtrinnet fremmer børnenes medbestemmelse, planlægning og prioritering af egne opgaver og egen læring 
  • Det daglige læsebånd giver ro og tid til at øve læsning og fordybelse
  • Fællessamlingen giver mulighed for at børn ud over sangglæde oplever det store fællesskab og mulighed for at stå frem for en stor forsamling
  • Legepatrulje hjælper med at skabe fællesskabsopbyggende lege på tværs af aldre
  • Medborgerskabstimer åbner op for børnenes forståelse af den store verden og samspillet med den.

 

Dokumenter

Antimobbestrategi

Shape Created with Sketch.

Børns læselyst

Shape Created with Sketch.

Pædagogisk Læringscenter

Shape Created with Sketch.