MENU
Aula_close Layer 1

Skolestart og overgange

I Bjedstrup Skole og Børnehus tænker vi, at børns liv fra 0 til 13 år er en helhed. Vi lægger "trædesten" ud for børnene og deres forældre, så de forskellige overgange, der er i børns liv bliver så sammenhængende som muligt.

Overgangen fra vuggestuegruppe til børnehavegruppe sker i samarbejde med forældrene, hvor der i høj grad tages hensyn til det enkelte barns behov.

Vi har et godt samarbejde med den lokale dagpleje, og der arrangeres overleveringssamtaler inden start i børnehaven.

Vi har rullende indskoling, hvor en lille gruppe nye børn lempeligt inkluderes i den eksisterende kultur og i det nye fællesskab. I forbindelse med den rullende indskoling er der gensidige besøg i både skole og fritidsklub, så de kommende skolebørn kan danne sig billeder af den nye verden, de bliver en del af. Også her er der overleveringssamtaler. 

Vi har et organiseret samarbejde med de øvrige skoler omkring Ry, så børnene gradvist kan få øje på de muligheder og fællesskaber,  der venter efter 6. klasse.

Samtidig med at vi forsøger at skabe et sammenhængende forløb, har vi også øje for værdien af ceremonier og traditioner, der kan markere de forskellige overgange. Som eksempel modtages alle nye børn  til 0. klasse af hele skolen i skolegården på første skoledag.