MENU
Aula_close Layer 1

Synlig Læring

Bjedstrup Skole har som de øvrige skoler i Skanderborg Kommune arbejdet med synlig læring. 

Læring forstår vi som en fortløbende proces der foregår i det enkelte barn i relation til klassekammerater, voksne og læringsmiljøet. Vi skaber mulighed for, at barnet begriber og  øver sig for til sidst at mestre. Vi skaber mulighed for at udvikle interesse for det nye og for at kunne fordybe sig. 

Læring og dannelse er hinandens forudsætninger. 

Synlighed forstår vi som at læringsprocesserne skal være synlige for både barnet og de voksne omkring barnet.

Hvis barnet er bevidst om sit udgangspunkt, sine mål og sine læringsstrategier skaber vi det bedste udgangspunkt for læring. Lærens/pædagogens opgave er via dialog og feedback at hjælpe barnet med at skabe denne bevidsthed. Synlig læring skal bevidstgøre det enkelte barn om at det går i skole for egen lærings skyld..

Læs mere på Skanderborg Kommunes hjemmeside.