MENU
Aula_close Layer 1

Pædagogisk ståsted

Det pædagogiske ståsted i Bjedstrup Skole og Børnehus tager først og fremmest sit afsæt i at vi vil have det bedste ud af, at vi er en lille organisation. Vi vil kort sagt være den bedste til at være lille. Det betyder,

 • at vi lægger stor vægt på, at alle kender hinanden
 • at store hjælper små
 • at vi prioriterer aldersblandede fællesskaber højt
 • at det pædagogiske læringsmiljø er overskueligt
 • at vi skaber "trædesten", så børnelivet her opleves som ét sammenhængende forløb.

For det andet tager vi afsæt i den natur og de udeområder, der omgiver os. Vi sætter  vores samspil med den fantastiske natur, som vi bor midt i, i relation til vores tre værdier: Bevægelse, Balance og Bæredygtighed. Det betyder,

 • at mange aktiviteter og undervisning foregår udendørs.
 • at børnehaver og fritidsklub prioritere udeliv høj
 • at alle klasser har en fast ugentlig udeskoledag
 • at ressourcebevidsthed og menneskers samspil med natur er en del børnenes læring og dannelse   
 • at vi har sølvmærke i økologi og Grønne Spirer-flag

For det tredje tager vi afsæt en stærk relation til forældrene og det lokalsamfund, som vi er en del af. Det betyder,

 • at vi prioriterer et stærk gensidigt samarbejde med forældrene.
 • at vi har høje forventninger til egen kommunikation med forældre
 • at vi har høje forventninger til forældres aktive deltagelse i deres børns liv i Børnehuset og skolen
 • at medborgerskab og demokratisk forståelse er grundsten i den pædagogiske praksis
 • at vi er et naturligt samlingspunkt i lokalsamfundet, og at lokalsamfundet naturligt indtænkes som en ressource i aktiviteter og undervisning