MENU
Aula_close Layer 1

Vuggestuen

Hurra.  1. oktober 2020 åbnede  Bjedstrup Børnehave en vuggestuegruppe. Vi startede med 2 børn, så kom der to mere, og  1. november forventer vi at modtage yderligere 4 børn.  Målet er at vuggestuen bliver et tilbud til 10 børn. 

Vuggestuegruppe og børnehaven er således blevet en integreret institution for børn mellem 0-6 år, og en del af et fællesskab med Naturbørnehave, Skole og Fritidsklub. Sammen skaber vi en helhed i børnenes liv og dagligdag med trygge og sammenhængende rammer.

I vuggestuegruppen vægter vi tryghed, nærvær og det enkelte barn højt, og stræber mod at give de enkelte børn og familier en god start på institutionslivet.  Grundstenen i den pædagogiske praksis er motorik og sprog. 

Som en del af en aldersintegreret institution har vi  også fokus på det aldersblandede fællesskabs muligheder, og har øje for søskenderelationer med gensidige besøg. Vi deler legeplads med børnehaven, hvor vi har et afskærmet legeområde  med kastaniehegn og plantekasser. Børnene kan derfra kigge ud på  de større børn og deres leg. Når det enkelte barn er klar, kan det med små skridt bevæge sig ud på " den store" legeplads og være en del af legen. 

Vuggestuebarnet bliver teknisk set børnehavebarn når det er 2,9 år. I den sammenhæng vælger vi  at se på det enkelte barn, og i samarbejde med forældrene aftale, hvornår barnet skal rykke ind i  en af de to  familiegrupper for de 3-6 årige. Vi åbner og lukker sammen og  har et tæt samarbejde på tværs i Børnehuset, så de voksne i de andre grupper er kendte ansigter. På den måde vil overgang fra vuggestuegruppe til børnehavelivet ske som en glidende overgang i takt med barnets parathed.

Har du spørgsmål om vores nye vuggestuegruppe eller vil du bare gerne vide lidt mere, er du velkommen til at kontakte Institutionsleder Else Sørensen tlf. 87 94 20 11 eller Skoleleder Lars S Andersen tlf. 87 94 20 02