MENU
Aula_close Layer 1

Elevtal

Bjedstrup Skole har pt. 83 elever fordelt på 0.-6. klasse 

Fritidstilbuddet om eftermiddagen benyttes af omtrent 65 børn

Bjedstrup Børnehave er normeret til 45 børn

Naturbørnehaven er normeret til 20 børn

Vuggestuen er foreløbigt normeret til 8 børn

'Tal fra Børne- og Undervisningsministeriets Uddannelsesstatistik