MENU
Aula_close Layer 1

Pædagogisk grundlag

BEVÆGELSE – BALANCE – BÆREDYGTIGHED  er fælles værdier for børnehaverne, vuggestuen, skole og fritidsklub.

Vi er et fællesskab af store og små med øje for den enkelte. Et fællesskab hvor der er rum, plads og tid til at erfare, leve og vokse i en demokratisk, grøn og ressourcebevidst atmosfære, og hvor det opleves naturligt at bidrage til fælles trivsel.

Vi udstråler livsglæde, forskellighed og samhørighed. Et fællesskab der fremmer og styrker tryghed og nærhed. Leg, kreativitet, oplevelser, udfoldelsesmuligheder og udfordringer, samt det at passe på vores jord, prioriterer vi højt. Naturen og dens utallige muligheder indgår som en inspirerende, lærerig og udviklende del af det pædagogiske arbejde.

Vores dagtilbud er med til at skabe en tryg og overskuelig hverdag, hvor helhed i børnenes liv udvikles i et ligeværdigt samarbejde mellem forældre, skole, fritidsklub og dagpleje.

Legen har central betydning i det daglige liv i vores dagtilbud. Her får det enkelte barn tid til at fordybe sig i det han eller hun synes er sjovt, svært eller spændende lige nu. Eksperimentere og undersøge forskelligt legetøj og materiale, afprøve grænser og udforske verden. Finde gode legekammerater og udvikle venskaber, afprøve sig selv i forhold til den øvrige børnegruppe, og gennem legen bearbejde forskellige oplevelser. De voksne får, ved at observere eller deltage i legen, en oplagt mulighed for at se hvilke planlagte aktiviteter børnene vil have glæde og udbytte af i deres udvikling. Legen rummer også det at være foruden voksen, at fordybe sig uforstyrret i et hjørne af haven eller i en hule under spisebordet..