MENU
Aula_close Layer 1

Naturbørnehaven

I marts 2020 fik Bjedstrup Skole og Børnehus mulighed for, at tilbyde plads i vores nyetablerede Naturbørnehave. 

Naturbørnehaven er en del af et fællesskab med børnehave, vuggestuegruppe, skole og fritidsklub. Sammen skaber vi en helhed i børnenes liv og dagligdag, med trygge og sammenhængende rammer.

Bjedstrup Skole og Børnehus råder over 3,7 hektar blandet skov. Børnene kan færdes frit i et afmærket området omkring ”Granhytten” og bålplads samt lege i vores tipi eller i det lille udeværksted. Naturbørnehaven ligger i et kuperet område, her er rig plads til leg og hulebyggeri, kreativitet og fordybelse.

I naturbørnehaven bruger vi naturen som det primære lærings- og oplevelsesrum. Vi tager ansvaret for, hvilke legesager børnene skal have til rådighed, og vi overvejer og revurdere løbende, hvad vi mener der er brug for i børnegruppen. I vores udeområde findes der meget forskelligt legetøj. Pinde, bolde, dyr, sten og kogler, spande, skovle og trillebøre, for blot at nævne nogle. Fælles for de fleste ting er, at de kan bruges både ude og inde.

Vi går også på ture  i nærområdet. Måske med pakkede rygsække og frokost, eller vi benytter den fælles minibus til en tur længere væk. Skolens gymnastisksal og legeplads er også altid til rådighed. Muligheder er der masser af alt efter hvad der skal øves, læres og opleves.

Vi har daglige rutiner, der kan variere alt efter årstiden. Der skal kløves brænde til bålet,  blomster og urtekasser skal passes og vandes, og måske skal vi hente vores mad i Børnehusets café, og der skal dækkes bord til frokosten. For mange børn er det trygt og meningsfyldt at deltage i disse faste rutiner, da de opleves som betydningsfulde for fællesskabet. Samtidig er det en fantastisk øvebane når nye færdigheder skal læres.

 

Dokumenter

Hverdagen i naturbørnehaven.pdf

Shape Created with Sketch.

Naturbørnehave i Bjedstrup

Shape Created with Sketch.