MENU
Aula_close Layer 1

Corona

Håndtering af Corona-epidemien lokalt i Bjedstrup.

Bjedstrup Skole og Børnehus har i hele perioden med nedlukning, nødpasning og genåbning fulgt de retningslinjer, vi har fået udstukket fra ministeriet, Sundhedsstyrelsen og Skanderborg Kommune, og vi har haft et fortløbende samarbejde med vores lokale sundhedtjeneste. Vores tilgang til den lokale tilrettelæggelse og prioriteringer er båret af, at vi vil møde børnene som børn og ikke som potentielle patienter eller smittebærere. Det betyder, at vi ikke laver alt for firkantede og synlige opdelinger af børnegrupper og zoner, og at vi i disse opdelinger har fokus på, at give de bedste muligheder for leg og sociale relationer mellem både børn og voksne. Lige fra start har håndhygiejne, rengøring, vask af legetøj haft højest prioritet. I skolen har de faglige mål været tilpasset både de rammer vi har haft mulighed for at lave og ikke mindst målet om at børnene skulle have gode skoledage.

Vi søger at lave en så normal hverdag som muligt, og at gøre de lokale retningslinjer så meningsfulde som muligt. Det er væsentligt, at både børn, personale og forældre kan se sig selv i de tiltag, vi laver. Vi tænker, at det er den bedste vej til følgeskab. Det betyder, at vi udnytter, at vi er en lille enhed. Vi kan lade forældre til nystartede børn være tættere på, end andre steder. Vi har rigtig god plads, og vi kan lade børnene færdes mere frit.

Vi har i hele processen været i tæt dialog med bestyrelsen, og vi har oplevet en meget stor grad af opbakning og forståelse fra forældregruppen.

I øjeblikket er den nationale prioritering, at det vigtigste er, at børn og voksne skal blive hjemme, hvis de har symptomer på sygdom. Dernæst kommer grundig rengøring, håndhygiejne og fornuftig adfærd. Sidste prioritering er at holde afstand og fastholde en vis form for opdeling af børnene. Vi følger samme prioritering, og vi håber, at vi kan begrænse omfanget, når/hvis det skulle ske, at der bliver konstateret smitte hos os.