MENU
Aula_close Layer 1

Om arbejdet i bestyrelsen

Bestyrelsen for Bjedstrup skole og børnehus repræsenterer både Børnehuset og skolen. Bestyrelsen består af forældre og medarbejdere fra både skole og børnehuse. Bestyrelsen er i samarbejde med ledelsen med til tegne Bjedstrup Skole og Børnehus udadtil og indadtil i arbejdet med udviklingen af hele organisationen. Hvor det er relevant deltager repræsentanter fra elevrådet i bestyrelsesmøderne.

På Bjedstrup skole og børnehus arbejder bestyrelsen med alle de aspekter af institutionslivet, som der findes relevant og spændende at diskutere. Bestyrelsen samarbejder med forældreråd for børnehaven og klasserne. Endvidere iværksætter bestyrelsen aktiviteter så som arbejdsdage, forældreoverdragelsesdage, fester og lignende. 

Bestyrelsen har nogle obligatoriske opgaver, som den skal beskæftige sig med jf. folkeskoleloven. Nogle eksempler her på er; at udarbejde principper for en række af skolens og børnehavens områder; at udarbejde værdiregelsæt – fx antimobbestrategi; at føre tilsyn med skolens virksomhed; at udtale sig i forbindelse med ansættelser.

Der er også opgaver, som bestyrelsen ikke skal beskæftige os med. Eksempelvis henvises der altid til skoleleder eller institutionsleder, når det drejer sig om enkeltsager. Bestyrelsen kan på ingen måde agere klageorgan. 

Dokumenter

Bestyrelsens årsberetning 2018 2019_0.pdf

Shape Created with Sketch.

Forældreråd

Shape Created with Sketch.