MENU
Aula_close Layer 1

Læringssyn

Børnehusets struktur og indretning tager afsæt i, at ville skabe mulighed for udvikling af selvbestemmelse og dermed nysgerrige og selvstændige børn, som lytter til egne og andres behov.

Vi ser læring som tæt knyttet til udvikling med barnet som aktiv part, der løbende skaber sin egen læring - alene og sammen med andre, og som har brug for:

 • spejling og feedback fra fællesskabet
 • at blive udfordret på nærmeste udviklingszone
 • at få skabt motivation til at indtage ny næring og inspiration
 • tid og rum for refleksion
 • tid til at begribe – øve – kunne

 

 Læringsrum

 • Vi arbejder med at skabe et anerkendende, lærende og inkluderende børnemiljø. 
 • I vores daglige pædagogiske arbejde har vi fokus på at skabe udviklingsmuligheder for alle børn i gruppen, hvor det enkelte barn/familie og den aktuelle børnegruppe er i spil – ud fra en balance mellem et aldersblandet fælleskab og det enkelte individ
 • Vi lægger stor vægt på udeliv, hvor natur, motorik og leg er omdrejningspunkt - vi har det Grønne Spirer flag. Vi gør desuden stor brug af bevægelsessalen, hvor vi igangsætter leg, sang, motorik mv.
 • Vi er med i projekt Sangglad – et flerårigt projekt hvor et af målene er at pædagogernes faglighed styrkes og kommer i spil i relation til udvikling af børnenes sangglæde.
 • Vi arbejder bevidst med sprog, sociale relationer, samt projekt ”At lære at lære”, hvor feedback, Growth mindset, fælles læringssprog, læringsstrategier og forældreinvolvering er overskrifter i den fælles vision i Skanderborg kommune.
 • Vi har som mål, at børnene får mulighed for at udvikle sig til robuste mennesker, der med et åbent og nysgerrigt sind, har mod og lyst til at deltage i livet på demokratiets præmisser.

 

 Læs mere: Information om At lære at Lære