MENU
Aula_close Layer 1

Fritidsklubben i Bjedstrup

Det fælles mål i skole og fritidsklub er at skabe sammenhæng mellem undervisning og fritidsliv, så børnene oplever helhed og samtidig forskellighed i hverdagen. I Bjedstrup er SFO og Klub slået sammen til én aldersblandet enhed 6 - 13 år.

I fritidsklubben er der højt til loftet - både ude og inde. Vi tror på at positive sociale relationer betyder trivsel,  og at man skal trives for at kunne lære og lege. Understøttelse af kammeratskab og det sociale liv er derfor et kernepunkt i fritidsklubben, som skal føre til mestring af eget liv. 

I dagligdagen er børnene en del af et stort fællesskab, hvor der er mulighed for at lege med både yngre og ældre kammerater, samtidig med at vi skaber rum for at være sammen med jævnaldrende.  Derudover åbner og lukker de to børnehaver og fritidsklub sammen og deler flere lokaler, hvilket  også giver unikke muligheder for leg og aktivitet på tværs.  I fritidsklubben kan børnene spille spil, male, tegne eller slappe af med en sludder sammen med vennerne. Vi har kroge og hjørner både ude og inde, så det er muligt at finde et sted at råbe eller et sted at falde lidt i staver.

I fritidsklubben møder børnene kompetente voksne der udfordrer dem blidt og skaber trygge rammer for at de kan prøve nyt  - turde møde og mestre det ukendte.  Traditioner er faste holdepunkter i løbet af dagen, ugen, året, og er med til at skabe forudsigelighed og tryghed. Børnene er med til at udvikle på vores traditioner og medskabere af helt nye traditioner.  I indretning og planlægning  skelnes mellem børneinitieret og vokseninitieret leg, eller fri og igangsat leg. Den fri leg er spontan. Børnene sætter selv igang, laver regler, løser konflikter. Når pædagogerne sætter i gang er der ofte et lærings-og udviklingsmæssigt sigte.

Alle former for bevægelse, hvor barnet udfolder sig fysisk har altid været en meget vigtig del af livet i fritidsklubben. Målet er, at børnene forbinder bevægelse med glæde og sund livsstil. Krop og bevægelse hænger sammen - ligesom bevægelse og læring.  F.eks. møder en voksne ind om morgenen for at åbne salen, så børnene har mulighed for at få pulsen op gennem leg og boldspil, inden de skal videre til læsebånd og fællessamling på skolen. 

 

Dokumenter