MENU
Aula_close Layer 1

Hvis dit barn har særlige behov

Bjedstrup Skole og Børnehus skaber rammerne for et rummeligt og inkluderende læringsmiljø, hvor børn lærer og trives. Vi er en fællesledet og overskuelig organisation, hvor de voksne er tæt på børnene. Alle voksne kender alle børn, og det medvirker til at vi i høj grad kan have fælles fokus på eventuelle problemstillinger. Og det er svært at blive væk i mængden.

Hvis et barn har særlige behov arbejder vi tæt sammen med forældrene, og inddrager efter behov eksterne vejledere og videnspersoner. Det kan være egne vejledere og ressourcepersoner, og det kan være PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning), som råder over psykologer, logopæd´er, sundhedsplejersker, fysioterapeuter pædagogiske vejledere. I særlige situationer kan det være SSP, som er samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politi.