Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Børnehaven

 

Bjedstrup børnehave er en del af et fællesskab med naturbørnehave, vuggestuegruppe, skole og fritidsklub.  Sammen skaber vi en helhed i børnenes liv og dagligdag, med trygge og sammenhængende rammer.

Børnehaven er aldersintegreret med plads til 45 børn, samt en vuggestuegruppe med 10 børn. Børnene er opdelt i en gruppe for de 0-3 årige, og to aldersblandede familiegrupper for de 3-6 årige med hver deres kontaktpædagoger. 

I det daglige pædagogiske arbejde har vi fokus på at skabe udviklingsmuligheder for alle børn i gruppen. En hverdag hvor det enkelte barn/familie og den aktuelle børnegruppe er i spil. Vi har valgt at tage afsæt i en funktionsopdelt børnehave, hvilket betyder at børnene en del af dagen selv er med til at bestemme, hvor de vil være og  hvilke andre børn og voksne de vil være sammen med. Det samme gælder på vores store foranderlige legeplads, som børnene hver dag indtager med stor energi og gå -på-mod. I såvel uderum som inderum, er de voksne med til at understøtte fantasi, nysgerrighed, motorik og sprog. At hjælpe børnene til at turde øve - lege – lære.

Med den funktionsopdelte og aldersblandede struktur ser vi muligheden for at styrke børnenes sociale relationer og kompetencer. Evnen til at vise hensyn, skabe venskaber og byde nye børn ind i fællesskabet. På den måde er alle børnene med til at være sunde kulturbærere.

 

Dokumenter

Årshjul

Shape Created with Sketch.

Velkomstfolder

Shape Created with Sketch.