MENU
Aula_close Layer 1

Hvis dit barn har særlige behov

Bjedstrup Skole og Børnehus skaber sammen rammerne for et rummeligt og inkluderende læringsmiljø, hvor børn lærer og trives. Vi er en fællesledet og overskuelig organisation, hvor de voksne er tæt på børnene. Alle voksne kender alle børn, og det medvirker til at vi i høj grad kan have fælles fokus på eventuelle problemstillinger. Og det er svært at blive væk i mængden. Vi har ekstra fokus på overgangen mellem vuggestuegruppe, børnehaverne og skole/fritid

Hvis et barn har særlige behov arbejder vi tæt sammen med forældrene, og inddrager efter behov eksterne vejledere og videnspersoner. Det kan være egne vejledere og ressourcepersoner, og det kan være PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning), som råder over sundhedsplejerske, psykologer, logopæd´er, fysioterapeut og pædagogiske vejledere. 

I børnehaverne arbejder vi bevidst med tydelighed i hverdagen, dels med konkrete henvisninger og støtte til det enkelte barn og de voksne omkring barnet, og dels i form af hjælp og støtte til den samlede børnegruppe. Børnehavernes fysiske rum er ligeledes indrettet med henblik på at skabe overskuelige rammer, der tydeligt angiver hvilke lege og aktiviteter der kan forventes at foregå i de enkelte rum både ude og inde.

          

 

 

Dokumenter

Antimobbestrategi 2018

Shape Created with Sketch.