MENU
Aula_close Layer 1

Udeskole

På Bjedstrup Skole har alle børn udeskole én dag om ugen, og dette har gennem mange år været en del af skolens DNA. 

Udeskole er udeskole forstået på den måde, at når undervisningen flyttes udenfor, flytter fagene og fagligheden med. Udeskolen indbyder til en mere helheds-  problemorienteret undervisning, hvor børnene må analysere, afprøve hypoteser, undersøge, sammenligne og sammenfatte. Her knyttes læring sammen med det virkelighedsnære og konkrete og boglige færdigheder kobles med de kreative og praktiske. Udeskolen giver gode betingelser for gruppearbejde og bidrager positivt til børnenes sociale udvikling.

I en tid, hvor børnekulturen ligesom resten af samfundet bliver mere stillesiddende, indendørs og foran en skærm, trækker udeskolen i den modsatte retning. Eleverne rører sig mere, og kommer i direkte kontakt med den konkrete virkelighed og naturen. Gennem udeskole udvikles børns kendskab til lokalsamfund og interesse for naturfag. Og  ikke mindst deres glæde ved at færdes i naturen.

Natur/teknologi og den naturvidenskabelige arbejdsmetode er altid en del af udeskolen, men ellers varierer det fra år til år hvilke fag, der indgår i udeskolen. Det faglige indhold tilpasses børnenes klassetrin.

I indskolingen foregår udeskolen oftest på skolens område eller i nærområdet. Vi går korte og lange ture til de mange fine steder i området, og børnene lærer at være og at observere i naturen. Ikke alle børn er klar til at bevæge sig ud i trafikken på cykel, så en del af undervisningen er at gøre børnene til rutinerede cyklister, der kender færdselsreglerne. I skolehaverne dyrker vi frugt og grønsager. Børnene tænder bål, og laver mad, og lærer at bruge redskaber som kniv og økse.

På mellemtrinnet hedder det udeskole/projektdag. Her kombineres de gode kvaliteter ved udeskolen med projektarbejdsformen. Her kan børn og lærere fordybe sig og udforske forskellige emner gennem en kombination af læsning, informationssøgning, oplevelser, udflugter, gruppearbejde, tavleundervisning, eksperimenter og praktiske erfaringer.  Udeskolen udvider sin aktionsradius. Børnene er store nok til at cykle, og vi kan komme rundt til flere lokaliteter - både virksomheder, natur og kultur. Som eksempel bruge de ældste klasser udeskoledagen til at forberede deres deltagelse i den årlige "Naturfagsmarathon"