MENU
Aula_close Layer 1

Årshjul

Bestyrelsens arbejder er i nogen grad bundet til en cyklus, der sætter rammerne for arbejdet med budget og regnskab samt kontraktmål. Herudover fastsætter bestyrelsen selv årligt temaer og indsatsområder, som der arbejdes med.