MENU
Aula_close Layer 1

Begivenheder og traditioner

Bjedstrup Skole og Børnehus har mange begivenheder og traditioner. Vi fejrer naturligvis højtiderne i løbet af året, men har også traditioner der særligt kendetegner os og som har stor betydning for børn og voksne på skolen og i Børnehuset.

Skolefest er en væsentlig begivenhed på Bjedstrup Skole. Selve festen er kulmination på en intens uge, hvor alle børn og voksne fra 0. til 6. klasse har opbygget en fælles forestilling, der skal vises for forældre og søskende. Efter stykket spiller Kalle op til dans og der hygges med musik, is og pølser. Mange af skolens gamle elever kommer til festen og nyder gensynet med kammerater, lærere og de velkendte traditioner.  Forældrerådene i klasserne er behjælpelige med den festlige ramme for festen.

Skolebytte er en fast tradition hvert andet år. Skolebytte er en lejrskoletur for hele skolen, hvor vi bytter eller besøger en anden skole, et sted i landet. I tre dage er børnene sammen på tværs af alder, oplever et andet skolemiljø, og lærer en anden egn af Danmark at kende.

Natskole er en årlig tradition med omvendt dag, hvor børnene møder ind til fritidsklub og skoledagen starter om eftermiddagen og fortsætter til næste dag med overnatning i klasserne.

Store Rollespil er en tilbagevendende begivenhed, hvor Fritidsklubben i samarbejde med andre SFO´ere og klubber arrangerer rollespil. Op til rollespillene forberedes spillet, historie, roller, udklædning, udstyr og strategi.

Børnehuset fejrer fødselsdag med en storslået fest, som holdes den første torsdag i september og er en af Børnehusets fælles traditioner. Børnene deltager i forberedelsen, med pyntning af bordene, oprydning samt snitning af salat til det store tag-selv-bord om aftenen. Sidst på eftermiddagen er forældrene inviteret til fælles fødselsdagssang, underholdning og spisning.

Lysfesten har kontrasten mellem lyset og mørket som temaet for efterårets lanternetid. Tre uger i november som handler om lyset i bål, lys, lygter, sol, måne og stjerner, og om vinterens komme i naturen og for menneskene. Vi bruger ugerne på lanterneværksted, fortællinger, lege og musik der knytter sig til temaet. Projektet slutter med en lanternefest hvor børn og forældre mødes i tusmørket, og går lysgang med lanternerne. Inden vi går hjem spiser vi bålsuppe som børnene har været med til at tilberede.

Cykelmaj er en fast tilbagevendende tradition, hvor børnehavebørnene øver på cykel. Skolegården emmer af liv, når de små øver på løbecykler og pedalcykler. Cykelmaj er første skridt i retning af at give børnene glæden ved at kunne bevæge sig frit og i at gøre børnene sikre i trafikken.

Koloni med en enkelt overnatning for de 4-6 årige børnehavebørn er også en fast tradition.  De ældste sover altid  i tipi, og det første børnene gør når vi er ankommet i en stor bus, hvilket i sig selv er en oplevelse, er at pakke ud, finde sovepose, tandbørste og lommelygter frem.  Først når det er på plads er de parate til at udforske de nye omgivelser. Dagen efter kommer de 3-årige på besøg for at opleve hvad det vil sige at være på koloni.