MENU
Aula_close Layer 1

Hvad er Bjedstrup skole

En forældre fortæller om hverdagen i indskolingen:

Om morgenen summer skolegården af en helt særlig energi. Forældre mødes på kryds og tværs af landsbyer – og børnene oplever trygheden ved, at alle kender alle. En stor flok børn kommer selv med skolebus, og man kan se deres stolthed over selv at tage i skole.

Hver morgen starter børnene dagen i morgenbånd, hvor 0,1 og 2 klasse er sammen på tværs i tre grupper med hver deres kontaktlære. En grundlæggende værdi er nemlig, at dagen skal starte roligt og trygt – og der bliver opbygget et stærkt børnefællesskab på tværs af alder og køn. I morgenbåndet vender man stort og småt, spiller spil eller løser opgaver i ro. Herefter er der morgensamling for hele skolen, for at styrke det store børnefællesskab. Her øver børnene sig i at præsentere beskeder for en stor flok – og så bliver der sunget igennem– hvilket vi har mærket herhjemme, hvor sangen fortsætter i vilden sky. Næste punkt på skemaet er dansk eller matematik. Tre gange om året er der mulighed for at rykke op i niveau, og dette skaber en ramme for at kunne tilbyde eleverne differentieret undervisning. Efter kl. 12 er der kreative fag eller idræt på tværs af årgange. Og så har jeg helt glemt at nævne frikvarterene – de tilbringes i naturen.

Skrevet af Sivi Svenning