MENU
Aula_close Layer 1

Udeliv og udeskole

Natur er sanser, frihed, fantasi og fordybelse. Natur er fortid, fremtid og her og nu.

Kendskab til naturen er afgørende for at forstå den, leve med den og passe på den. Kommende generationer skal lære om naturen. For at forstå den skal man ud i den, røre ved den, sanse den og bruge den - man skal tæt på.

Bjedstrup skole ligger midt i en fantastisk natur, og vi bruger den hver dag. Vi vil hellere gøre og røre end at læse og høre om naturen, hvilket gør et aktivt, inspirerende og levende læringsmiljø for børn og voksne. Her bruger vi både naturen, kroppen og hovedet, når vi lærer.

Bjedstrup Skole er en lille skole med et trygt, nært og stærkt fællesskab, hvor den enkeltes trivsel bliver afgørende og synlig. her kender alle hinanden!

Bjedstrup Skole og Børnehus har en stor grund på 3,7 hektar med granskov, bæk og vildmark. Der er huggehus og multibane, boldbaner og udeværksteder, urtehaver og klatretræer. Fra alle vore lokaler er der direkte adgang til det fri. Det betyder, at vi har let adgang til "det store grønne læringsrum", og vi har gennem mange år haft en stærk tradition for at bruge uderummet.

I børnehaven er alle ude hver dag. Legepladsen og de øvrige udearealer indbyder til motoriske udfordringer og udeliv er en fast del af det pædagogiske tilbud.

Vi er derudover en del afi 'Vild med Vilje', hvor vi lære at passe på naturen. Dette går igen igennem alle institutioner. https://www.vildmedvilje.dk

 

Læs mere om udeliv i børnehaven 

Alle børn på skolen har en ugentlig udeskole-dag. Undervisningen rykker ud, vi tager på ekskursioner og fordyber os i temaer og projekter. 

Læs mere om udeskolen

I fritidsklubben er de voksne initiativtagere, understøttende og medspiller i relation til børnenes friluftsliv, interesser og behov. 

Læs mere om fritidsklubbens udeliv